phone09337408300

伊朗的邮政服务

Uppersialuxing 为您提供从伊朗寄出包裹的帮助。

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

 

 

Uppersialuxing团队帮助你们把包裹寄出去。请填写下面表格,也告诉我们你们的邮政服务的详细信息。

伊朗伊斯兰共和国邮政公司,有二百零九 家。中央邮局监察二百七十五 家诚市邮局和一千一百五十三 家乡郊邮局。该  公司提供许多国际邮政服务。发送包裹便宜又可靠。不需要包装你们的物品,直接带至邮局。国际快递公司例如敦豪快递, Skypak 等等在德黑兰城市都有业务点。

 

 

旅游套餐

旅游服务

其他语言

联系方式

0713233626666

09337408300

桑德大道,鲁达基街道,邮政编码:7135744934,伊朗设拉子。